, ,

HP originál toner CF413A, magenta, 2300str., 410A, HP LJ Pro M452, LJ Pro MFP M477, 600g

Availablity: 1 na sklade

Porovnať

100.41

Číslo náplne: CF413A

Popis: Ideálny pre tvorbu výtlaèkov profesionálnej kvality pri vysokých rýchlostiach, na ktoré sú vaša tlaèiareò alebo multifunkèné zariadenie HP pripravené, a súèasne s ochranou proti podvodom.
Ideálny pre následujúce použitie

Malé až stredne ve¾ké pracovné skupiny od 3-10 používate¾ov, ktorí tlaèia 750-3 500 strán mesaène a potrebujú konzistentné výtlaèky profesionálnej kvality pri zachovaní výkonu tlaèiarne alebo multifunkèného zariadenia s vysokou rýchlosou a súèasnou ochranou proti podvodom.

Môžete si by istý, že vám vaša kazeta prinesie tu najlepšiu výažnos. Môžete sa spo¾ahnú na inteligentné sledovanie hladiny toneru a cenovo dostupné možnosti vysokej výažnosti – použitie originálnych tonerových kaziet HP s technológiou JetIntelligence.
• Dlhšia tlaè než kedyko¾vek predtým – získajte o viac než 48 % viac strán na volite¾nou kazetu s vysokou výažnosou.
Vytvárajte konzistentné dokumenty profesionálnej kvality rýchlosou, ktorou tlaèiareò alebo multifunkèné zariadenie HP zo svojej podstaty zvláda. Originálne tonerové kazety HP s technológiou JetIntelligence presne zodpovedajú vysokej rýchlosti a výkonu vašej tlaèiarne a zaisujú výsledky, ktoré oèakávate.
• Spo¾ahnite sa na profesionálnu kvalitu pri vysokých rýchlostiach vïaka HP ColorSphere.
Pomôžte chráni svoju firmu pred falošnými kazetami s exkluzívnou technológiou zabezpeèenia proti podvodom od HP. Zvládajte firemné náklady a zachovávajte štandardy kvality pre tlaèiarne a multifunkèné zariadenia HP LaserJet vïaka zásadám používania iba originálnych produktov HP a ochrany kaziet.
• Zaisujú, že získate autentickú kvalitu HP kvalitu, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou technológiou zabezpeèenia proti podvodom.
Zvo¾te tonerové kazety, ktoré pomáhajú tlaèiarni alebo zariadeniu HP MFP práce jeho najlepším spôsobom – originálne tonerové kazety HP s JetIntelligence zodpovedajú vysoko rýchlostný výkon vašej tlaèiarne, ktoré produkujú konzistentné výsledky profesionálnej kvality.
• Spo¾ahnite sa na profesionálnu kvalitu pri vysokých rýchlostiach – výtlaèok od výtlaèku – vïaka HP ColorSphere.

Katalógové číslo (SKU): CHPCF413AXNG Kategórie: , ,